06 10358624

info@misspilates.nl


Miss Pilates

Margreet van de Ven- van Waardt
Tel. 06 10358624
email: info@misspilates.nl

Les locatie ‘s-Hertogenbosch:

Claraklooster
Clarastraat 100
5211 LB ‘s-Hertogenbosch

Les locatie Rosmalen:

Dream Dance
Dorpsstraat 73
5241 EB Rosmalen

Algemene Voorwaarden Miss Pilates

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen. Miss Pilates kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen.

Artikel 2. Tarieven en betaling

De geldende tarieven zijn te vinden op www.misspilates.nl. De deelnemer kan een losse les kopen. Daarnaast biedt Miss Pilates een 10 lessenkaart aan, hiermee kan de deelnemer 10 lessen volgen op locatie naar wens in ’s-Hertogenbosch of Rosmalen. De geldigheid van de 10 lessenkaart is onbeperkt. Miss Pilates zal per keer een les afschrijven en verzorgt de administratie van het tegoed voor de deelnemers. Als de 10 lessenkaart ‘vol’ is zal Miss Pilates de deelnemer persoonlijk benaderen met de vraag of deze een nieuwe 10 lessenkaart wil aanschaffen. Betalingen van zowel een losse les als ook een 10 lessenkaart gaan aan de hand van een tikkie. Voor de lessen in Schijndel gelden separate voorwaarden die kunnen worden opgevraagd bij Miss Pilates (telefonisch).

Artikel 3. Deelname aan de lessen en afzegging

Indien er ruimte is in een les kan men deelnemen. Wanneer de deelnemer daar gebruik van wil maken c.q. heeft aangegeven deel te nemen dan wordt hij/zij verwacht aanwezig te zijn. Is de deelnemer verhinderd, om welke reden dan ook en wordt er meer dan 24 uur voorafgaand aan de les afgemeld, wordt er géén les afgeschreven. Er wordt wél een les afgeschreven indien de afzegging op de dag zelf plaatsvindt en/of indien de deelnemer niet komt opdagen, een zgn. ‘no-show’.

Artikel 4. Ziekte, blessures of zwangerschap

Indien de deelnemer door een gezondheidskwestie tijdelijk niet kan deelnemen aan de lessen, kan in overleg met Miss Pilates de vaste deelname aan een les worden opgeschort.

Artikel 5. Wijziging, lesrooster, prijzen

Miss Pilates behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zullen tijdig worden gecommuniceerd via een groepsapp en de website. Miss Pilates behoudt zich tevens het recht voor om aanpassingen en veranderingen door te voeren in het lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie(s). Het lesrooster is te vinden op www.misspilates.nl.